Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1975

806/11. Posthornmerker 1976 i enheter der alle de ulike papirtypene er representert. Totalt 12 komplette serier. (4.896,-).

NOK 800

Utropspris NOK 1000


Observer lot