Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1982

933--1255. Norske ark fra perioden 1983 til 1996. HA. Pålydende verdi = kr 11.240,-. (40.500,-).

NOK 5000

Utropspris NOK 3500


Observer lot