Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1970

350/53. Haakon kronemerker 1946 i helarkserie av 100 merker. HA. (75.000,-).

NOK 18500

Utropspris NOK 12000


Observer lot