Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1110

Nær 250 postkort i eske. Bl.a. 60 norske stedskort i småformat, hvor flere med motiver fra Narvik og nesten 100 stedskort i storformat.

NOK 2900

Utropspris NOK 1000


Observer lot