Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1108

Julekort. 850 postkort, hvorav 350 i småformat. Av storformatkortene er de fleste nye.

NOK 1300

Utropspris NOK 1000


Observer lot