Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1106

Nær 700 norske stedskort i skoeske. Drøyt 80 er i småformat. God spredning.

NOK 1200

Utropspris NOK 1000


Observer lot