Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1085

Drøyt 60 postkort i småformat samt noen fotografier, alle med Polare motiver. Nær alle i fra Spitsbergen.

NOK 2100

Utropspris NOK 1000


Observer lot