Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1084

Hopping. 16 postkort i småformat, nær alle er norske. I tillegg noen få fotografier. Bl.a et kort med signatur B. Ruud.

NOK 1000

Utropspris NOK 300


Observer lot