Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1064

Andreè. 4 ulike postkort i småformat. Trykket noen år etterpå.

NOK 650

Utropspris NOK 100


Observer lot