Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1523

15,18,19 I. 15 skillings porto til Frankrike. 8 skill 8 sammen med 3 skilling- og 4 skilling Posthorn på liten konvolutt til Rouen, stemplet "Christiania 29.9.1872". (Tidligste kjente dato for 4 skilling posthorn). Franske stempler på for- og baksiden. 8 skill 8 med en kort tagg, noe som bør være av mindre betydning for et slikt objekt. Attest Enger.

NOK 16500

Utropspris NOK 4000


Observer lot