Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1691

OFKs frimerkeforslag fra ca 1920/30. 95 enkeltmerker.

NOK 1000

Utropspris NOK 300


Observer lot