Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1102

Ca 130 norske postkort hvorav nær 120 i småformat. Drøyt 100 er stedskort.

NOK 3600

Utropspris NOK 1000


Observer lot