Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1101

Nær 400 postkort i småformat i to eldre album. 77 er norske stedskort. Mange av de resterende er i fra USA.

NOK 5000

Utropspris NOK 1000


Observer lot