Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1100

Drøyt 130 postkort, nær alle i småformat. Av disse er 80 norske stedskort. Noen kunstnerkort er også inkludert.

NOK 10000

Utropspris NOK 1000


Observer lot