Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1263

4. 4 skilling Oscar på komplett brev, annullert med nummerstempel "121" (Holden, 6 pkt, TE). Ved siden håndskrevet "Uhlefos 5/8" samt transittstemplet "Skien 7.3.1857". Brevet er datert "Espevolden".

NOK 3800

Utropspris NOK 400


Observer lot