Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1703

63. 8 aur "1 Gildi"-helsak oppfrankert med 3 aur Christian IX, stemplet "Reykjavik 15.6.1903" og sendt til Tyskland.

NOK 240

Utropspris NOK 300


Observer lot