Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1098

Ca. 900 postkort i småformat i 6 eldre album. Drøyt 100 er norske stedskort, men også flere fine Julekort er inkludert.

NOK 28000

Utropspris NOK 1000


Observer lot