Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

Gå tilbake til listen

#1903

389 DP. 50 c Air mail 1941 in a block of 4. Lower left stamp with double print. Signed Lininger. (E 450).

NOK 500

Utropspris NOK 500


Observer lot