Auksjon 96, nov. 2019

15. og 16. november 2019

objekter av type sortert etter
Showroom

370 objekter totalt

Lot #1461 1461
Solgt for NOK 14000
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1465 1465
Lot #1466 1466
Solgt for NOK 550
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1468 1468
Solgt for NOK 750
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1473 1473
Solgt for NOK 1100
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1484 1484
Solgt for NOK 3400
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1491 1491
Solgt for NOK 1300
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1492 1492
Solgt for NOK 1700
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1493 1493
Solgt for NOK 1900
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1494 1494
Solgt for NOK 2500
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1495 1495
Solgt for NOK 2900
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1497 1497
Solgt for NOK 2900
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1498 1498
Solgt for NOK 2900
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1499 1499
Solgt for NOK 3000
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1500 1500
Solgt for NOK 3000
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1502 1502
Solgt for NOK 3000
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1503 1503
Solgt for NOK 1000
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1506 1506
Solgt for NOK 350
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1507 1507
Solgt for NOK 700
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1511 1511
Solgt for NOK 1100
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1513 1513
Solgt for NOK 320
Utropspris NOK 400
Solgt
Lot #1514 1514
Solgt for NOK 80
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1515 1515
Solgt for NOK 500
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1516 1516
Solgt for NOK 800
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1517 1517
Solgt for NOK 250
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1518 1518
Solgt for NOK 250
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1519 1519
Solgt for NOK 2000
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1520 1520
Solgt for NOK 750
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1521 1521
Solgt for NOK 250
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1522 1522
Solgt for NOK 250
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1524 1524
Solgt for NOK 550
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1525 1525
Solgt for NOK 300
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1526 1526
Solgt for NOK 600
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1527 1527
Solgt for NOK 650
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1528 1528
Solgt for NOK 160
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1529 1529
Solgt for NOK 1400
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1530 1530
Solgt for NOK 2700
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1531 1531
Solgt for NOK 250
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1532 1532
Solgt for NOK 240
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1533 1533
Solgt for NOK 300
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1534 1534
Solgt for NOK 600
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1535 1535
Solgt for NOK 650
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1538 1538
Solgt for NOK 2100
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1539 1539
Solgt for NOK 7500
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1541 1541
Solgt for NOK 1300
Utropspris NOK 400
Solgt
Lot #1542 1542
Solgt for NOK 4000
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1545 1545
Solgt for NOK 2000
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1546 1546
Solgt for NOK 2000
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1549 1549
Solgt for NOK 350
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1550 1550
Solgt for NOK 4800
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1551 1551
Solgt for NOK 1000
Utropspris NOK 400
Solgt
Lot #1552 1552
Solgt for NOK 400
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1553 1553
Solgt for NOK 700
Utropspris NOK 400
Solgt