Auksjon 95, april 2019

26. og 27. april 2019

objekter av type sortert etter
Showroom

1560 objekter totalt

Lot #1001 1001
NOK 450
Utropspris NOK 100
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1003 1003
NOK 2300
Utropspris NOK 200
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1004 1004
NOK 300
Utropspris NOK 200
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1005 1005
NOK 350
Utropspris NOK 200
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1006 1006
NOK 650
Utropspris NOK 200
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1007 1007
NOK 200
Utropspris NOK 100
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1008 1008
NOK 400
Utropspris NOK 400
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1009 1009
NOK 250
Utropspris NOK 300
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1010 1010
NOK 250
Utropspris NOK 200
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1011 1011
NOK 1100
Utropspris NOK 200
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1012 1012
NOK 800
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1013 1013
NOK 1200
Utropspris NOK 200
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1014 1014
NOK 600
Utropspris NOK 100
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1015 1015
NOK 400
Utropspris NOK 200
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1016 1016
NOK 300
Utropspris NOK 100
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1017 1017
NOK 300
Utropspris NOK 200
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1018 1018
NOK 1800
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1019 1019
NOK 2000
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1020 1020
NOK 800
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1021 1021
NOK 400
Utropspris NOK 500
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1022 1022
NOK 800
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1023 1023
NOK 200
Utropspris NOK 100
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1024 1024
NOK 250
Utropspris NOK 100
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1025 1025
NOK 160
Utropspris NOK 200
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1027 1027
NOK 6000
Utropspris NOK 500
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1028 1028
NOK 80
Utropspris NOK 100
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1029 1029
NOK 600
Utropspris NOK 100
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1030 1030
NOK 1200
Utropspris NOK 100
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1032 1032
NOK 1100
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1034 1034
NOK 5000
Utropspris NOK 500
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1035 1035
NOK 650
Utropspris NOK 500
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1036 1036
NOK 1200
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1039 1039
NOK 2300
Utropspris NOK 500
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1040 1040
NOK 1500
Utropspris NOK 700
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1041 1041
NOK 500
Utropspris NOK 200
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1042 1042
NOK 1300
Utropspris NOK 200
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1043 1043
NOK 600
Utropspris NOK 400
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1044 1044
NOK 3200
Utropspris NOK 300
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1045 1045
NOK 2600
Utropspris NOK 400
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1046 1046
NOK 3200
Utropspris NOK 100
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1047 1047
NOK 400
Utropspris NOK 200
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1048 1048
NOK 80
Utropspris NOK 100
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1049 1049
NOK 350
Utropspris NOK 300
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1051 1051
NOK 3600
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1052 1052
NOK 1200
Utropspris NOK 500
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1053 1053
NOK 1500
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1054 1054
NOK 1400
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1055 1055
NOK 1300
Utropspris NOK 500
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1056 1056
NOK 2400
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1057 1057
NOK 2800
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1058 1058
NOK 1300
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1059 1059
NOK 2700
Utropspris NOK 500
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1060 1060
NOK 4400
Utropspris NOK 500
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1061 1061
NOK 3800
Utropspris NOK 500
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1062 1062
NOK 6000
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1063 1063
Lot #1064 1064
NOK 4600
Utropspris NOK 500
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1065 1065
NOK 5500
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1066 1066
NOK 3400
Utropspris NOK 500
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1070 1070
Lot #1071 1071
NOK 3400
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1073 1073
NOK 3800
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1075 1075
NOK 1800
Utropspris NOK 500
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1076 1076
NOK 850
Utropspris NOK 300
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1077 1077
NOK 850
Utropspris NOK 500
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1078 1078
NOK 320
Utropspris NOK 400
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1079 1079
NOK 6500
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1080 1080
NOK 400
Utropspris NOK 300
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1081 1081
NOK 500
Utropspris NOK 500
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1082 1082
NOK 560
Utropspris NOK 700
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1083 1083
NOK 1200
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1084 1084
NOK 2600
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1085 1085
NOK 3800
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1086 1086
NOK 1900
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1087 1087
NOK 3400
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1088 1088
Lot #1089 1089
NOK 1700
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1090 1090
NOK 3200
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1091 1091
Solgt for NOK 16001
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1092 1092
NOK 9000
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1093 1093
NOK 17500
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1095 1095
NOK 400
Utropspris NOK 500
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1097 1097
NOK 1400
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1098 1098
NOK 800
Utropspris NOK 500
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1099 1099
NOK 15500
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019
Lot #1100 1100
NOK 6500
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
26.04.2019