Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Vis meg sortert etter
Showroom

99 objekter totalt

Lot #2042 2042
NOK 11500
Utropspris NOK 6000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2043 2043
NOK 7000
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2044 2044
NOK 17500
Utropspris NOK 8000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2045 2045
NOK 2300
Utropspris NOK 1000
Ikke Solgt
Lot #2046 2046
NOK 750
Utropspris NOK 700
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2047 2047
NOK 800
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2048 2048
NOK 2100
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2049 2049
NOK 1900
Utropspris NOK 1200
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2050 2050
NOK 550
Utropspris NOK 300
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2051 2051
Lot #2052 2052
NOK 2400
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2055 2055
NOK 560
Utropspris NOK 700
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2056 2056
NOK 1600
Utropspris NOK 500
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2057 2057
NOK 2600
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2058 2058
NOK 29000
Utropspris NOK 20000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2059 2059
NOK 300
Utropspris NOK 200
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2060 2060
NOK 4000
Utropspris NOK 5000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2061 2061
NOK 2700
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2062 2062
NOK 3800
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2063 2063
NOK 9000
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2064 2064
Solgt for NOK 950
Utropspris NOK 600
Solgt
Lot #2066 2066
NOK 3300
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2067 2067
NOK 900
Utropspris NOK 400
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2068 2068
NOK 10000
Utropspris NOK 5000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2069 2069
NOK 2200
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2070 2070
NOK 3500
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2071 2071
NOK 6000
Utropspris NOK 4000
Bud registrert
17.11.2018

Status: o/*/**

A fine collection Cyprus.

Lot #2072 2072
NOK 23000
Utropspris NOK 15000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2073 2073
NOK 2600
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2074 2074
NOK 3600
Utropspris NOK 1500
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2075 2075
NOK 1300
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2076 2076
NOK 1300
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2077 2077
NOK 2100
Utropspris NOK 500
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2078 2078
Lot #2079 2079
NOK 6000
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2080 2080
NOK 2600
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2081 2081
NOK 7500
Utropspris NOK 5000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2082 2082
NOK 240
Utropspris NOK 300
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2083 2083
NOK 800
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2084 2084
NOK 13000
Utropspris NOK 4000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2085 2085
NOK 9000
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2086 2086
NOK 1300
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2087 2087
NOK 5500
Utropspris NOK 1500
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2088 2088
NOK 1500
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2089 2089
NOK 10000
Utropspris NOK 4000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2090 2090
NOK 13500
Utropspris NOK 5000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2091 2091
NOK 4400
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2093 2093
NOK 950
Utropspris NOK 700
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2094 2094
NOK 7000
Utropspris NOK 5000
Ikke Solgt
Lot #2095 2095
NOK 2200
Utropspris NOK 1500
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2096 2096
NOK 2700
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2097 2097
NOK 7000
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2098 2098
NOK 3200
Utropspris NOK 2500
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2099 2099
NOK 25000
Utropspris NOK 15000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2100 2100
NOK 1400
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2101 2101
NOK 4200
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2102 2102
NOK 7500
Utropspris NOK 5000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2103 2103
NOK 5500
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2106 2106
NOK 1600
Utropspris NOK 1500
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2107 2107
NOK 700
Utropspris NOK 600
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2108 2108
NOK 2600
Utropspris NOK 1500
Ikke Solgt
Lot #2109 2109
NOK 3200
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2110 2110
NOK 1600
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2111 2111
NOK 3600
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2113 2113
NOK 2600
Utropspris NOK 1500
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2114 2114
NOK 1600
Utropspris NOK 1500
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2117 2117
NOK 600
Utropspris NOK 500
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2118 2118
NOK 3800
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2119 2119
NOK 1900
Utropspris NOK 1200
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2120 2120
Lot #2121 2121
NOK 1400
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2122 2122
NOK 9500
Utropspris NOK 5000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2123 2123
NOK 1900
Utropspris NOK 1500
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2124 2124
NOK 1500
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2125 2125
NOK 800
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2126 2126
NOK 1600
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2127 2127
NOK 1100
Utropspris NOK 700
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2129 2129
NOK 2100
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2131 2131
NOK 1300
Utropspris NOK 400
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2132 2132
NOK 36000
Utropspris NOK 15000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2133 2133
NOK 1200
Utropspris NOK 1000
Ikke Solgt
Lot #2134 2134
NOK 2800
Utropspris NOK 1500
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2135 2135
NOK 6000
Utropspris NOK 5000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2136 2136
NOK 5000
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2137 2137
NOK 1600
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2138 2138
NOK 400
Utropspris NOK 500
17.11.2018
Lot #2139 2139
NOK 5500
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
17.11.2018
Lot #2140 2140
NOK 1900
Utropspris NOK 800
Bud registrert
17.11.2018