Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

objekter av type sortert etter
Showroom

56 objekter totalt

Lot #2299 2299
NOK 8000
Utropspris NOK 4000
Ikke Solgt
Lot #2300 2300
NOK 5500
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2301 2301
NOK 8000
Utropspris NOK 4000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2302 2302
NOK 9000
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2303 2303
NOK 10000
Utropspris NOK 4000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2304 2304
NOK 9000
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2306 2306
NOK 8025
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2307 2307
NOK 11000
Utropspris NOK 6000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2308 2308
NOK 6000
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2309 2309
NOK 31000
Utropspris NOK 10000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2310 2310
NOK 7000
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2311 2311
NOK 17500
Utropspris NOK 4000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2312 2312
NOK 44000
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2313 2313
NOK 10500
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2314 2314
NOK 2900
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2315 2315
NOK 8000
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2316 2316
NOK 3700
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2317 2317
NOK 9500
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2318 2318
NOK 2700
Utropspris NOK 300
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2319 2319
NOK 16500
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2320 2320
NOK 11000
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2321 2321
NOK 15500
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2322 2322
NOK 2700
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2323 2323
NOK 1900
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2324 2324
NOK 9500
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2325 2325
NOK 8000
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2327 2327
NOK 82000
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2328 2328
NOK 22000
Utropspris NOK 10000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2329 2329
NOK 3600
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2330 2330
NOK 9500
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2331 2331
NOK 6000
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2332 2332
NOK 9000
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2333 2333
NOK 2700
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2335 2335
Lot #2336 2336
NOK 2900
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2337 2337
NOK 44000
Utropspris NOK 15000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2338 2338
NOK 7000
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2339 2339
NOK 10500
Utropspris NOK 4000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2340 2340
NOK 9000
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2341 2341
NOK 2500
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2342 2342
NOK 9500
Utropspris NOK 6000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2343 2343
NOK 3100
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2344 2344
NOK 2900
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2345 2345
NOK 6000
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2347 2347
NOK 2200
Utropspris NOK 1500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2348 2348
NOK 3200
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2349 2349
NOK 11500
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2350 2350
NOK 15000
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2352 2352
NOK 14000
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2353 2353
NOK 5500
Utropspris NOK 300
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2354 2354
NOK 13500
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018