Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

objekter av type sortert etter
Showroom

11 objekter totalt

Lot #2015 2015
NOK 11500
Utropspris NOK 7000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2016 2016
NOK 2200
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2017 2017
NOK 1500
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2018 2018
NOK 1600
Utropspris NOK 2000
28.04.2018
Lot #2019 2019
NOK 31000
Utropspris NOK 15000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2021 2021
NOK 68000
Utropspris NOK 40000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2022 2022
NOK 8500
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2023 2023
NOK 7000
Utropspris NOK 4000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #2024 2024
Lot #2025 2025
NOK 800
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018