Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

objekter av type sortert etter
Showroom

28 objekter totalt

Lot #1969 1969
NOK 6500
Utropspris NOK 4000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1971 1971
NOK 10000
Utropspris NOK 8000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1973 1973
NOK 5500
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1974 1974
NOK 7000
Utropspris NOK 5000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1975 1975
NOK 7000
Utropspris NOK 5000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1976 1976
NOK 18500
Utropspris NOK 6000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1977 1977
NOK 10500
Utropspris NOK 7000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1979 1979
NOK 8500
Utropspris NOK 2500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1980 1980
NOK 15000
Utropspris NOK 5000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1981 1981
NOK 1300
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1982 1982
NOK 41000
Utropspris NOK 10000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1983 1983
NOK 8000
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1984 1984
NOK 8000
Utropspris NOK 6000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1985 1985
NOK 3600
Utropspris NOK 4000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1988 1988
NOK 3000
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1989 1989
NOK 13500
Utropspris NOK 5000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1990 1990
NOK 4200
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1991 1991
NOK 2000
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1992 1992
NOK 6000
Utropspris NOK 2500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1994 1994
NOK 3900
Utropspris NOK 2500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1995 1995
NOK 5500
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1996 1996
NOK 4200
Utropspris NOK 5000
Bud registrert
28.04.2018