Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

objekter av type sortert etter
Showroom

56 objekter totalt

Lot #1906 1906
NOK 3500
Utropspris NOK 2500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1915 1915
NOK 3200
Utropspris NOK 4000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1919 1919
NOK 1600
Utropspris NOK 1500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1923 1923
NOK 24000
Utropspris NOK 4000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1924 1924
NOK 7500
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1925 1925
NOK 3800
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1926 1926
NOK 1100
Utropspris NOK 100
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1927 1927
NOK 1200
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1928 1928
NOK 950
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1929 1929
NOK 1200
Utropspris NOK 1500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1930 1930
NOK 5000
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1933 1933
NOK 12000
Utropspris NOK 8000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1934 1934
NOK 8000
Utropspris NOK 4000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1935 1935
NOK 3900
Utropspris NOK 2500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1936 1936
NOK 4700
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1938 1938
NOK 560
Utropspris NOK 700
28.04.2018
Lot #1939 1939
NOK 1300
Utropspris NOK 1500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1940 1940
NOK 21000
Utropspris NOK 10000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1943 1943
NOK 8500
Utropspris NOK 2500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1944 1944
NOK 10500
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1945 1945
NOK 6500
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1946 1946
NOK 4600
Utropspris NOK 1500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1947 1947
NOK 4000
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1948 1948
NOK 4400
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1949 1949
NOK 1600
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1950 1950
NOK 7000
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1951 1951
NOK 650
Utropspris NOK 700
Bud registrert
28.04.2018