Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

objekter av type sortert etter
Showroom

392 objekter totalt

Lot #1294 1294
NOK 1200
Utropspris NOK 600
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1295 1295
NOK 1900
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1296 1296
Lot #1300 1300
Lot #1303 1303
NOK 900
Utropspris NOK 800
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1304 1304
Lot #1308 1308
Lot #1309 1309
NOK 600
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1310 1310
NOK 850
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1311 1311
NOK 640
Utropspris NOK 800
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1312 1312
NOK 1200
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1315 1315
NOK 850
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1320 1320
NOK 2200
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1321 1321
NOK 1500
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1323 1323
Lot #1329 1329
NOK 700
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1330 1330
NOK 3300
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1333 1333
NOK 4600
Utropspris NOK 2500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1335 1335
NOK 2500
Utropspris NOK 1500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1336 1336
Lot #1338 1338
NOK 15500
Utropspris NOK 5000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1342 1342
NOK 1600
Utropspris NOK 2000
28.04.2018
Lot #1343 1343
NOK 2200
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1345 1345
NOK 900
Utropspris NOK 200
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1346 1346
NOK 400
Utropspris NOK 200
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1347 1347
NOK 750
Utropspris NOK 200
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1348 1348
NOK 2700
Utropspris NOK 200
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1349 1349
NOK 500
Utropspris NOK 200
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1350 1350
Lot #1352 1352
NOK 2200
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1353 1353
NOK 17000
Utropspris NOK 8000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1354 1354
NOK 1200
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1357 1357
NOK 400
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1358 1358
NOK 600
Utropspris NOK 300
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1363 1363
NOK 800
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1364 1364
Lot #1370 1370
NOK 250
Utropspris NOK 100
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1371 1371
Solgt for NOK 300
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1372 1372
NOK 650
Utropspris NOK 200
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1373 1373
NOK 700
Utropspris NOK 200
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1374 1374
NOK 350
Utropspris NOK 200
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1375 1375
NOK 500
Utropspris NOK 200
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1376 1376
NOK 250
Utropspris NOK 200
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1377 1377
NOK 350
Utropspris NOK 300
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1378 1378
NOK 650
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1379 1379
NOK 450
Utropspris NOK 300
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1380 1380
NOK 300
Utropspris NOK 300
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1382 1382
NOK 1100
Utropspris NOK 300
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1383 1383
NOK 450
Utropspris NOK 300
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1384 1384
NOK 320
Utropspris NOK 400
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1385 1385
NOK 3800
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1386 1386
NOK 9500
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018