Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

objekter av type sortert etter
Showroom

1085 objekter totalt

Lot #1270 1270
NOK 3800
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1271 1271
NOK 1200
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1283 1283
NOK 2000
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1294 1294
NOK 1200
Utropspris NOK 600
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1295 1295
NOK 1900
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1296 1296
Lot #1300 1300
Lot #1303 1303
NOK 900
Utropspris NOK 800
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1304 1304
Lot #1308 1308
Lot #1309 1309
NOK 600
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1310 1310
NOK 850
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1311 1311
NOK 640
Utropspris NOK 800
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1312 1312
NOK 1200
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1315 1315
NOK 850
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1320 1320
NOK 2200
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1321 1321
NOK 1500
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1323 1323
Lot #1329 1329
NOK 700
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1330 1330
NOK 3300
Utropspris NOK 3000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1333 1333
NOK 4600
Utropspris NOK 2500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1335 1335
NOK 2500
Utropspris NOK 1500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1336 1336
Lot #1338 1338
NOK 15500
Utropspris NOK 5000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1342 1342
NOK 1600
Utropspris NOK 2000
28.04.2018
Lot #1343 1343
NOK 2200
Utropspris NOK 2000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1345 1345
NOK 900
Utropspris NOK 200
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1346 1346
NOK 400
Utropspris NOK 200
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1347 1347
NOK 750
Utropspris NOK 200
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1348 1348
NOK 2700
Utropspris NOK 200
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1349 1349
NOK 500
Utropspris NOK 200
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1350 1350
Lot #1352 1352
NOK 2200
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1353 1353
NOK 17000
Utropspris NOK 8000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1354 1354
NOK 1200
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1357 1357
NOK 400
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1358 1358
NOK 600
Utropspris NOK 300
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1363 1363
NOK 800
Utropspris NOK 500
Bud registrert
28.04.2018
Lot #1364 1364