Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

objekter av type sortert etter
Showroom

160 objekter totalt

Lot #1001 1001
Lot #1002 1002
NOK 250
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1003 1003
NOK 400
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1004 1004
NOK 350
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1005 1005
NOK 300
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1006 1006
NOK 300
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1007 1007
NOK 450
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1008 1008
NOK 650
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1009 1009
NOK 250
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1013 1013
NOK 1600
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1014 1014
Lot #1015 1015
NOK 250
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1016 1016
NOK 350
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1017 1017
NOK 350
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1018 1018
NOK 450
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1019 1019
NOK 250
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1020 1020
NOK 250
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1021 1021
NOK 2000
Utropspris NOK 800
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1022 1022
NOK 200
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1023 1023
NOK 350
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1024 1024
NOK 250
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1025 1025
NOK 250
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1026 1026
NOK 350
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1027 1027
NOK 1700
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1028 1028
NOK 3400
Utropspris NOK 800
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1029 1029
NOK 500
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1030 1030
NOK 350
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1031 1031
NOK 400
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1032 1032
NOK 250
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1033 1033
NOK 400
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1034 1034
NOK 350
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1035 1035
NOK 400
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1036 1036
NOK 350
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1037 1037
NOK 150
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1038 1038
NOK 600
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1039 1039
NOK 250
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1040 1040
NOK 250
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1041 1041
NOK 250
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1042 1042
NOK 600
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1043 1043
NOK 80
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1044 1044
NOK 300
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1045 1045
NOK 300
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1046 1046
NOK 160
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1047 1047
NOK 250
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1048 1048
NOK 250
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1049 1049
NOK 250
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1050 1050
NOK 150
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1051 1051
NOK 250
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1052 1052
NOK 200
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1053 1053
NOK 250
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1054 1054
NOK 700
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1055 1055
NOK 250
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018

Status: *

Sell Station. K-1

Lot #1056 1056
NOK 350
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018

Status: o

Ski Station. K-1

Lot #1057 1057
NOK 250
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1058 1058
NOK 200
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1059 1059
NOK 450
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1060 1060
NOK 200
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1061 1061
NOK 500
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1062 1062
NOK 450
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1063 1063
NOK 2500
Utropspris NOK 800
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1064 1064
NOK 500
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1065 1065
NOK 650
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1066 1066
NOK 200
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1067 1067
NOK 500
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1068 1068
NOK 300
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1069 1069
NOK 200
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1070 1070
NOK 160
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018

Status: *

S/S Halden. K-3

Lot #1073 1073
NOK 600
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1074 1074
NOK 350
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018

Status: *

D/S Finmarken. K-2

Lot #1075 1075
NOK 400
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1077 1077
NOK 150
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1078 1078
NOK 240
Utropspris NOK 300
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1080 1080
NOK 550
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1081 1081
NOK 150
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1082 1082
NOK 300
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1083 1083
NOK 200
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1084 1084
NOK 1300
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1085 1085
NOK 500
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1086 1086
NOK 250
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1087 1087
NOK 500
Utropspris NOK 400
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1088 1088
NOK 350
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1089 1089
NOK 400
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1093 1093
NOK 1700
Utropspris NOK 1000
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1094 1094
NOK 250
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1095 1095
NOK 300
Utropspris NOK 200
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1096 1096
NOK 1100
Utropspris NOK 500
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1098 1098
NOK 250
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1100 1100
NOK 150
Utropspris NOK 100
Bud registrert
27.04.2018
Lot #1101 1101