Auksjon 91, april 2017

28. og 29. april 2017

objekter av type sortert etter
Showroom

265 objekter totalt

Lot #1236 1236
Lot #1241 1241
Lot #1245 1245
Lot #1247 1247
Lot #1250 1250
Solgt for NOK 7000
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1253 1253
Solgt for NOK 2600
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1254 1254
Solgt for NOK 320
Utropspris NOK 400
Solgt
Lot #1255 1255
Solgt for NOK 1800
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1257 1257
Solgt for NOK 1400
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1259 1259
Solgt for NOK 450
Utropspris NOK 400
Solgt
Lot #1260 1260
Solgt for NOK 1500
Utropspris NOK 700
Solgt
Lot #1269 1269
Solgt for NOK 1800
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1271 1271
Lot #1272 1272
Solgt for NOK 300
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1274 1274
Lot #1276 1276
Lot #1277 1277
Solgt for NOK 1500
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1278 1278
Solgt for NOK 3000
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1279 1279
Solgt for NOK 400
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1280 1280
Solgt for NOK 5500
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1281 1281
Solgt for NOK 7500
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1282 1282
Solgt for NOK 8500
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1283 1283
Solgt for NOK 4800
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1285 1285
Solgt for NOK 6500
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1286 1286
Solgt for NOK 1300
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1287 1287
Solgt for NOK 8000
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1290 1290
Solgt for NOK 2400
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1291 1291
Solgt for NOK 850
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1292 1292
Solgt for NOK 600
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1293 1293
Solgt for NOK 1400
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1294 1294
Solgt for NOK 300
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1296 1296
Solgt for NOK 250
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1298 1298
Lot #1301 1301
Solgt for NOK 5000
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1304 1304
Solgt for NOK 400
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1305 1305
Solgt for NOK 9500
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1306 1306
Solgt for NOK 850
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1307 1307
Solgt for NOK 750
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1308 1308
Solgt for NOK 950
Utropspris NOK 600
Solgt
Lot #1309 1309
Solgt for NOK 480
Utropspris NOK 600
Solgt
Lot #1312 1312
Solgt for NOK 1700
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1316 1316
Solgt for NOK 1500
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1317 1317
Solgt for NOK 1800
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1321 1321
Solgt for NOK 21000
Utropspris NOK 10000
Solgt
Lot #1324 1324
Solgt for NOK 1500
Utropspris NOK 800
Solgt
Lot #1326 1326
Solgt for NOK 1100
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1331 1331
Solgt for NOK 4000
Utropspris NOK 300
Solgt