Auksjon 91, april 2017

28. og 29. april 2017

Vis meg sortert etter
Showroom

132 objekter totalt

Lot #1073 1073
Solgt for NOK 1500
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1074 1074
Solgt for NOK 950
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1075 1075
Solgt for NOK 24000
Utropspris NOK 8000
Solgt
Lot #1076 1076
Solgt for NOK 9500
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1077 1077
Solgt for NOK 4800
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1078 1078
Solgt for NOK 1700
Utropspris NOK 500
Solgt

Status: 1/1+

24 skilling 1756. 1/1+

Lot #1079 1079
Solgt for NOK 12000
Utropspris NOK 8000
Solgt
Lot #1080 1080
Solgt for NOK 4000
Utropspris NOK 4000
Solgt
Lot #1081 1081
Solgt for NOK 1600
Utropspris NOK 300
Solgt

Status: 1/1+

12 skilling 1846. 1/1+

Lot #1082 1082
Solgt for NOK 16000
Utropspris NOK 10000
Solgt
Lot #1083 1083
Solgt for NOK 5500
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1084 1084
Solgt for NOK 6000
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1085 1085
Solgt for NOK 5000
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1086 1086
Solgt for NOK 5000
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1087 1087
Solgt for NOK 4200
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1088 1088
Solgt for NOK 4800
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1089 1089
Solgt for NOK 4200
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1090 1090
Solgt for NOK 4200
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1091 1091
Solgt for NOK 4400
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1092 1092
Solgt for NOK 4600
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1093 1093
Solgt for NOK 4200
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1094 1094
Solgt for NOK 4000
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1095 1095
Solgt for NOK 950
Utropspris NOK 300
Solgt

Status: 1/1+

2 kroner 1890. 1/1+

Lot #1096 1096
Solgt for NOK 6000
Utropspris NOK 4000
Solgt
Lot #1097 1097
Solgt for NOK 5000
Utropspris NOK 4000
Solgt
Lot #1098 1098
Solgt for NOK 5000
Utropspris NOK 4000
Solgt
Lot #1099 1099
Solgt for NOK 4800
Utropspris NOK 4000
Solgt
Lot #1100 1100
Solgt for NOK 4600
Utropspris NOK 4000
Solgt
Lot #1101 1101
Solgt for NOK 5000
Utropspris NOK 4000
Solgt
Lot #1102 1102
Solgt for NOK 4600
Utropspris NOK 4000
Solgt
Lot #1103 1103
Solgt for NOK 5500
Utropspris NOK 4000
Solgt
Lot #1104 1104
Solgt for NOK 5500
Utropspris NOK 4000
Solgt
Lot #1105 1105
Solgt for NOK 7500
Utropspris NOK 5000
Solgt
Lot #1106 1106
Solgt for NOK 1100
Utropspris NOK 600
Solgt
Lot #1107 1107
Solgt for NOK 2400
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1108 1108
Solgt for NOK 3400
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1109 1109
Solgt for NOK 4400
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1110 1110
Solgt for NOK 1200
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1113 1113
Solgt for NOK 2200
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1114 1114
Solgt for NOK 1400
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1118 1118
Solgt for NOK 3600
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1120 1120
Solgt for NOK 30000
Utropspris NOK 15000
Solgt
Lot #1122 1122
Solgt for NOK 1400
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1123 1123
Solgt for NOK 1200
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1124 1124
Solgt for NOK 1100
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1126 1126
Solgt for NOK 650
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1127 1127
Lot #1131 1131
Solgt for NOK 5500
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1132 1132
Solgt for NOK 6000
Utropspris NOK 4000
Solgt
Lot #1133 1133
Solgt for NOK 5000
Utropspris NOK 4000
Solgt
Lot #1135 1135
Solgt for NOK 700
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1136 1136
Solgt for NOK 1300
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1137 1137
Solgt for NOK 3000
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1139 1139
Solgt for NOK 400
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1140 1140
Solgt for NOK 400
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1141 1141
Solgt for NOK 550
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1143 1143
NOK 1200
Utropspris NOK 1500
28.04.2017
Lot #1144 1144
Solgt for NOK 1600
Utropspris NOK 1500
Solgt
Lot #1145 1145
Solgt for NOK 1200
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1146 1146
Solgt for NOK 3600
Utropspris NOK 1500
Solgt
Lot #1147 1147
Solgt for NOK 2500
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1148 1148
Solgt for NOK 550
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1149 1149
Solgt for NOK 450
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1150 1150
Solgt for NOK 160
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1154 1154
Solgt for NOK 600
Utropspris NOK 400
Solgt
Lot #1155 1155
Solgt for NOK 250
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1156 1156
Solgt for NOK 640
Utropspris NOK 800
Solgt
Lot #1157 1157
Solgt for NOK 500
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1158 1158
Solgt for NOK 500
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1159 1159
Solgt for NOK 350
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1160 1160
Solgt for NOK 400
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1161 1161
Solgt for NOK 1300
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1162 1162
Solgt for NOK 900
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1163 1163
Solgt for NOK 700
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1165 1165
Solgt for NOK 900
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1166 1166
Solgt for NOK 650
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1167 1167
Solgt for NOK 450
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1168 1168
Solgt for NOK 160
Utropspris NOK 200
Solgt