Auksjon 91, april 2017

28. og 29. april 2017

objekter av type sortert etter
Showroom

1107 objekter totalt

Lot #1001 1001
Solgt for NOK 1000
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1002 1002
Solgt for NOK 250
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1005 1005
Solgt for NOK 300
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1006 1006
Solgt for NOK 1300
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1007 1007
Solgt for NOK 350
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1008 1008
Solgt for NOK 500
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1009 1009
Solgt for NOK 550
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1010 1010
Solgt for NOK 550
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1011 1011
Solgt for NOK 1100
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1012 1012
Solgt for NOK 550
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1013 1013
Solgt for NOK 550
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1014 1014
Lot #1015 1015
Solgt for NOK 6000
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1016 1016
Solgt for NOK 900
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1017 1017
Solgt for NOK 900
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1018 1018
Solgt for NOK 250
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1019 1019
Solgt for NOK 550
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1020 1020
Solgt for NOK 150
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1022 1022
Solgt for NOK 3600
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1023 1023
Solgt for NOK 150
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1024 1024
Solgt for NOK 550
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1027 1027
Solgt for NOK 350
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1028 1028
Solgt for NOK 700
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1029 1029
Solgt for NOK 250
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1030 1030
Solgt for NOK 250
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1031 1031
Solgt for NOK 300
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1032 1032
Solgt for NOK 300
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1033 1033
Lot #1034 1034
Lot #1035 1035
Solgt for NOK 1600
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1038 1038
Solgt for NOK 80
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1039 1039
Solgt for NOK 600
Utropspris NOK 400
Solgt
Lot #1041 1041
Solgt for NOK 9000
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1042 1042
Solgt for NOK 4600
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1043 1043
Lot #1044 1044
Solgt for NOK 2400
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1045 1045
Solgt for NOK 320
Utropspris NOK 400
Solgt
Lot #1046 1046
Solgt for NOK 400
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1050 1050
Solgt for NOK 2100
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1051 1051
Solgt for NOK 600
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1052 1052
Solgt for NOK 1300
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1056 1056
Solgt for NOK 4200
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1057 1057
Lot #1058 1058
Solgt for NOK 21000
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1059 1059
Solgt for NOK 12000
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1061 1061
Solgt for NOK 7500
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1062 1062
Solgt for NOK 5500
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1063 1063
Solgt for NOK 7000
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1066 1066
Solgt for NOK 5000
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1067 1067
Solgt for NOK 200
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1068 1068
Solgt for NOK 1300
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1069 1069
Solgt for NOK 2200
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1073 1073
Solgt for NOK 1500
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1074 1074
Solgt for NOK 950
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1075 1075
Solgt for NOK 24000
Utropspris NOK 8000
Solgt
Lot #1076 1076
Solgt for NOK 9500
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1077 1077
Solgt for NOK 4800
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1078 1078
Solgt for NOK 1700
Utropspris NOK 500
Solgt

Status: 1/1+

24 skilling 1756. 1/1+

Lot #1079 1079
Solgt for NOK 12000
Utropspris NOK 8000
Solgt
Lot #1080 1080
Solgt for NOK 4000
Utropspris NOK 4000
Solgt
Lot #1081 1081
Solgt for NOK 1600
Utropspris NOK 300
Solgt

Status: 1/1+

12 skilling 1846. 1/1+

Lot #1082 1082
Solgt for NOK 16000
Utropspris NOK 10000
Solgt
Lot #1083 1083
Solgt for NOK 5500
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1084 1084
Solgt for NOK 6000
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1085 1085
Solgt for NOK 5000
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1086 1086
Solgt for NOK 5000
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1087 1087
Solgt for NOK 4200
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1088 1088
Solgt for NOK 4800
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1089 1089
Solgt for NOK 4200
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1090 1090
Solgt for NOK 4200
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1091 1091
Solgt for NOK 4400
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1092 1092
Solgt for NOK 4600
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1093 1093
Solgt for NOK 4200
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1094 1094
Solgt for NOK 4000
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1095 1095
Solgt for NOK 950
Utropspris NOK 300
Solgt

Status: 1/1+

2 kroner 1890. 1/1+

Lot #1096 1096
Solgt for NOK 6000
Utropspris NOK 4000
Solgt
Lot #1097 1097
Solgt for NOK 5000
Utropspris NOK 4000
Solgt
Lot #1098 1098
Solgt for NOK 5000
Utropspris NOK 4000
Solgt
Lot #1099 1099
Solgt for NOK 4800
Utropspris NOK 4000
Solgt
Lot #1100 1100
Solgt for NOK 4600
Utropspris NOK 4000
Solgt