Auksjon 89, april 2016

22. og 23. april 2016

objekter av type sortert etter
Showroom

17 objekter totalt

Lot #1815 1815
Solgt for NOK 700
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1816 1816
Solgt for NOK 1100
Utropspris NOK 600
Solgt
Lot #1818 1818
Lot #1820 1820
Solgt for NOK 650
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1821 1821
Lot #1822 1822
Solgt for NOK 950
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1823 1823
Solgt for NOK 2300
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1824 1824
Solgt for NOK 400
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1825 1825
Solgt for NOK 950
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1826 1826
Solgt for NOK 2000
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1827 1827
Solgt for NOK 1900
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1828 1828
Solgt for NOK 16500
Utropspris NOK 8000
Solgt
Lot #1829 1829
Solgt for NOK 3100
Utropspris NOK 1500
Solgt
Lot #1830 1830
Solgt for NOK 1200
Utropspris NOK 700
Solgt
Lot #1831 1831
Solgt for NOK 1800
Utropspris NOK 1000
Solgt