Auksjon 86, nov. 2014

28. og 29. november 2014

objekter av type sortert etter
Showroom

1227 objekter totalt

Lot #1001 1001
Solgt for NOK 100
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1002 1002
Solgt for NOK 200
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1004 1004
Lot #1005 1005
Solgt for NOK 80
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1006 1006
Solgt for NOK 80
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1007 1007
Solgt for NOK 480
Utropspris NOK 600
Solgt
Lot #1008 1008
Solgt for NOK 800
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1009 1009
Lot #1011 1011
Solgt for NOK 400
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1013 1013
Solgt for NOK 300
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1014 1014
Solgt for NOK 240
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1015 1015
Solgt for NOK 300
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1016 1016
Solgt for NOK 1300
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1017 1017
Solgt for NOK 240
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1018 1018
Solgt for NOK 150
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1019 1019
Solgt for NOK 800
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1020 1020
Solgt for NOK 700
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1023 1023
Solgt for NOK 7000
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1024 1024
Solgt for NOK 3000
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1025 1025
Solgt for NOK 5000
Utropspris NOK 800
Solgt
Lot #1026 1026
Solgt for NOK 2100
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1028 1028
Solgt for NOK 24000
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1030 1030
Solgt for NOK 1600
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1031 1031
Solgt for NOK 9000
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1032 1032
Solgt for NOK 1700
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1033 1033
Solgt for NOK 2600
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1034 1034
Solgt for NOK 12500
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1035 1035
Solgt for NOK 52000
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1036 1036
Solgt for NOK 6000
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1037 1037
Solgt for NOK 10000
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1038 1038
Solgt for NOK 6500
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1039 1039
Solgt for NOK 3800
Utropspris NOK 700
Solgt
Lot #1040 1040
Solgt for NOK 14000
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1041 1041
Solgt for NOK 1700
Utropspris NOK 700
Solgt
Lot #1042 1042
Solgt for NOK 2200
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1044 1044
Solgt for NOK 1200
Utropspris NOK 1500
Solgt
Lot #1045 1045
Solgt for NOK 22000
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1046 1046
Lot #1047 1047
Solgt for NOK 6500
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1048 1048
Solgt for NOK 550
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1049 1049
Solgt for NOK 6000
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1051 1051
Solgt for NOK 9000
Utropspris NOK 1500
Solgt
Lot #1052 1052
Solgt for NOK 1500
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1053 1053
Solgt for NOK 17000
Utropspris NOK 2500
Solgt
Lot #1054 1054
Solgt for NOK 15500
Utropspris NOK 1500
Solgt
Lot #1056 1056
Solgt for NOK 14000
Utropspris NOK 1500
Solgt
Lot #1059 1059
Solgt for NOK 7500
Utropspris NOK 1500
Solgt
Lot #1061 1061
Solgt for NOK 11500
Utropspris NOK 1500
Solgt
Lot #1065 1065
Solgt for NOK 3100
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1066 1066
Solgt for NOK 7500
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1067 1067
Solgt for NOK 2000
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1068 1068
Solgt for NOK 640
Utropspris NOK 800
Solgt
Lot #1069 1069
Solgt for NOK 600
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1070 1070
Solgt for NOK 10000
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1071 1071
Lot #1072 1072
Lot #1073 1073
Solgt for NOK 5200
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1074 1074
Solgt for NOK 350
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1075 1075
Solgt for NOK 200
Utropspris NOK 200
Solgt
Lot #1076 1076
Solgt for NOK 100
Utropspris NOK 100
Solgt
Lot #1077 1077
Solgt for NOK 26000
Utropspris NOK 15000
Solgt
Lot #1078 1078
Solgt for NOK 5500
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1079 1079
Solgt for NOK 2200
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1080 1080
Solgt for NOK 4200
Utropspris NOK 4000
Solgt

Status: 1/1-

4 Mark 1689. 1/1-

Lot #1081 1081
Solgt for NOK 2500
Utropspris NOK 1500
Solgt
Lot #1082 1082
Lot #1083 1083
Solgt for NOK 1700
Utropspris NOK 400
Solgt
Lot #1084 1084
Solgt for NOK 1400
Utropspris NOK 200
Solgt

Status: 1/1+

8 skilling 1709. 1/1+

Lot #1085 1085
Solgt for NOK 1100
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1086 1086
Solgt for NOK 800
Utropspris NOK 200
Solgt

Status: 1/1-

24 skilling 1754. 1/1-

Lot #1087 1087
Solgt for NOK 3100
Utropspris NOK 700
Solgt
Lot #1088 1088
Solgt for NOK 5000
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1089 1089
Solgt for NOK 3800
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1090 1090
Solgt for NOK 2200
Utropspris NOK 1000
Solgt
Lot #1091 1091
Solgt for NOK 450
Utropspris NOK 300
Solgt
Lot #1092 1092
Solgt for NOK 950
Utropspris NOK 200
Solgt

Status: 1/1+

8 skilling 1817. 1/1+

Lot #1093 1093
Solgt for NOK 4800
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1094 1094
Solgt for NOK 4000
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1095 1095
Solgt for NOK 1000
Utropspris NOK 700
Solgt

Status: 1/1+

24 skilling 1819. 1/1+

Lot #1096 1096
Solgt for NOK 1600
Utropspris NOK 2000
Solgt
Lot #1097 1097
Solgt for NOK 4800
Utropspris NOK 3000
Solgt
Lot #1098 1098
Solgt for NOK 8500
Utropspris NOK 5000
Solgt
Lot #1099 1099
Solgt for NOK 850
Utropspris NOK 500
Solgt
Lot #1100 1100
Solgt for NOK 600
Utropspris NOK 400
Solgt