Våre auksjoner

Vi arrangerer internasjonale auksjoner i Oslo 2 ganger i året. En på vårparten (som regel i slutten av april) og en på høsten (som regel i slutten av november).

En auksjon er et resultat av mange måneders arbeid. Den starter med kunngjøring og markedsføring, som medfører at samlere og folk som har enkeltobjekter eller samlinger tar kontakt med oss for en vurdering og en innlevering.

Innlevererne får en kvittering ve innlevering, og for de som velger å sende materialet inn til oss med Posten, må huske å legge med en lapp med navn, adresse og telefonnummer, og helt mailadresse samt kontonummer. 

Når innleveringsfristen er over, så setter vi i gang å produsere en auksjonskatalog. Denne blir publisert, både på våre hjemmesider på internett samt at den vil foreligge i et trykt eksemplar. Katalogen vil bli tilsendt alle våre innleverere, faste kunder samt abonnementer.

Et abonnement koster kr 250,- for 3 kataloger, dvs for 1 1/2 år. Beløpet kan betales inn til vår konto 1600.49.59144.