Auksjon 96, nov. 2019

15. og 16. november 2019

Gå tilbake til listen

#1656

23. 6 øres porto til Spania. 3 øre skravert Posthorn i horizontalt par på komplett trykksak til Santander, stemplet "Bergen 21.1.79". Ankomststempel på baksiden.

NOK 1800

Utropspris NOK 2000


Observer lot