Auksjon 96, nov. 2019

15. og 16. november 2019

Gå tilbake til listen

#1118

Drøyt 500 postkort i småformat fra 4 eldre album. Bl.a. over 100 norske stedkort samt noen tegnete julekort.

NOK 7000

Utropspris NOK 1000


Observer lot