Auksjon 96, nov. 2019

15. og 16. november 2019

Gå tilbake til listen

#1439

Komplett ubetalt brev, stemplet "Christiania 18.5.1867" og sendt til Bordeaux. Transittstemplet "Sandøsund", "Kiel Hamburg" samt påført konvensjonsstempel "P. 41" og transittstempel "5.a.P" fra Preussen. Satt i porto med 28 decimes. Dette er eneste kjente brev med denne portosatsen.

NOK 800

Utropspris NOK 1000


Observer lot