Auksjon 96, nov. 2019

15. og 16. november 2019

Gå tilbake til listen

#1441

4 komplette brev og et brevomslag, alle sendt innenlands og stemplet hhv. "Christianssand" (svart), "Holmestrand" (blått), 2 stk "Trondhjem" samt "Tønsberg" (blått).

NOK 250

Utropspris NOK 300


Observer lot