Auksjon 96, nov. 2019

15. og 16. november 2019

Gå tilbake til listen

#2203

648-655. The Mei-Lan-Fang set unmounted mint. (E 3000).

NOK 10000

Utropspris NOK 5000


Observer lot