Auksjon 96, nov. 2019

15. og 16. november 2019

Gå tilbake til listen

#1275

10 kroner 1975, serie QF 0384720. Erstatningsseddel. 0/01

NOK 800

Utropspris NOK 200


Observer lot