Auksjon 94

Auksjon 94

Gå tilbake til listen

#1505

Haparanda post. To brev og en Bekjentgjørelse: Et komplett brev fra Den Kongelige Norske regjerings Finans-, Handels- og Told-departement i 1831 og sendt til Finnmarkens Amt, Tromsøe Postexpedition. Påskrevet "over Haparanda" i nedre venstre hjørne og med flott segl på baksiden. Et komplett ufrankert brev, stemplet "Hammerfest 25.12.1856" og ved siden påskrevet "via Haparanda" samt transittstempel "Bergen 20.2.1857". Samt en Bekjentgjørelse fra 1822 som omhandler Postgangen. Førstnevnte brev omhandler noe av problematikken vedrørende postruten. Sistnevnte brev med anmerkninger.

NOK 5000

Utropspris NOK 2000

17.11.2018 09:40:47

Observer lot