Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#1948

34. 5 øre Våpen på fire brevstykker, alle annullert med håndskrevet "Sörensen" samt dato. (Brevsamler Sørensen fra Köluraa).

NOK 240

Utropspris NOK 300


Observer lot