Auksjon 94

Auksjon 94

Gå tilbake til listen

#1534

3,5. 35 skillings porto til England. 3 skilling Oscar og fire stk. 8 skilling Oscar på brevomslag til London, stemplet "Christianssund 28.5.1859". To engelske stempler på forsiden, "Hamburg" på baksiden. Adressatens navn er skåret ut og to merker med arkivbrett. (5.000,-).

NOK 850

Utropspris NOK 1000

17.11.2018 09:48:50

Observer lot