Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#1909

285 øres porto til Australia. 14 norske merker på rekommandert konvolutt, stemplet "Oslo 6.12.34" og sendt luftpost til Sydney, Australia. Et norskt, et tyskt- og to australske stempler på baksiden. Påsatt gul etikett med teksten: "Med første reguljära flyg England-Australia".

NOK 1200

Utropspris NOK 500


Observer lot