Auksjon 91, april 2017

28. og 29. april 2017

Gå tilbake til listen

#1984

Norske motivhefter fra perioden 1975 til 2013 i album. Pålydende verdi = kr 17.124,-.

NOK 8000

Utropspris NOK 5000


Observer lot