Auksjon 91, april 2017

28. og 29. april 2017

Gå tilbake til listen

#1154

10 kroner 1978, serie HO 00085587. Erstatningsseddel. 0

NOK 600

Utropspris NOK 400


Observer lot