Auksjon 91

Auksjon 91, 28. og 29. april 2017

Gå tilbake til listen

#1269

4. Ti brev, alle frankert med 4 skilling Oscar og stemplet på ulike steder.

NOK 1800

Utropspris NOK 1000

29.04.2017 09:57:18

Observer lot