Auksjon 91, april 2017

28. og 29. april 2017

Gå tilbake til listen

#1446

69. 20 øre grovtagget Centraltrykkeriet. Meget fargefriskt merke. (3.800,- +).

NOK 2200

Utropspris NOK 1500


Observer lot