Auksjon 91

Auksjon 91, 28. og 29. april 2017

Gå tilbake til listen

#1216

Komplett brev, datert Trondheim 20. februar 1839, privatbefordret til England der brevet er satt i porto med "2" pence. Ankomststemplet "Mr21 1839" i rødt på baksiden.

NOK 600

Utropspris NOK 500

29.04.2017 09:42:56

Observer lot