Auksjon 91, april 2017

28. og 29. april 2017

Gå tilbake til listen

#1444

61. 5 øre Brevkort oppfrankert med 5 øre Posthorn, stemplet "Kristiania 4.2.95" og sendt til Costa Rica. Transittstemplet i New Orleans, U.S.A.

NOK 1700

Utropspris NOK 400


Observer lot